ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

ดาวน์โหลด

http://www.ziddu.com/download/16719267/teachertest.zip.html

Joblatchakal on Facebook

No related posts.

This entry was posted in ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>